----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- - - Home

Limba germană

Limba română

Dreptul in Germania

Avocati in Germania

Colectarea creantelor

Incaso

Mai...
27.10.2023

Actiuni prin avocaţi catre debitori in Germania

Creditorea prin lichidator a solicitat începerea procedurii lichidări judiciare a debitoarei, cu motivarea că are împotriva debitoarei o creanţă certă, lichidă şi exigibilă şi dobânzi restante, creanţă datorată în baza contractului de transport şi că debitoarea din Germania se află în încetare de plăţi.
Potrivit art. 4 al contractului de vânzare, dobânda contractuală stabilită de părţi este fixă, în cuantum de 65%. Aceasta este dobânda pe care, potrivit art. 969, trebuia să o ia în considerare expertul la calcularea sumei reprezentând dobânzi restante la creditul acordat, fiind greşită interpretarea în sensul că reprezintă o clauză de actualizare a dobânzii în funcţie de dobânda pieţei şi rata inflaţiei şi care îşi produce efectele în condiţiile în care părţile nu au stabilit vreo clauză de neaplicare consiliu avocatesc in Germania în situaţia intrării în faliment.
Efectele acestei clauze nu se produc automat, deoarece este prevăzută numai în beneficiul avocaţii care are dreptul să actualizeze procentul de dobândă în funcţie de dobânda pieţei şi rata inflaţiei, noul procent de dobândă aplicându-se inclusiv la soldul împrumutului existent, precum şi la creditele ce se vor acorda ulterior în baza prezentului contract. De asemenea, banca va anunţa în scris pe împrumutat despre majorarea dobânzii şi data de la care aceasta se aplică. Întrucât nu s-a făcut dovada că recurenta-creditoare, în beneficiul căreia a fost stipulată clauza, a uzat de prevederile art. 6 din contract, în sensul actualizării procentului de dobândă în funcţie de dobânda pieţei şi rata inflaţiei, rezultă că nu s-a modificat dobânda contractuală prevăzută de părţi la art. 4 din contract.

Somaţia de plată

Întrucât între părţi s-a încheiat un contract prin care părţile au prevăzut achitarea debitului în patru rate lunare şi reţinând că aceste rate nu au fost achitate la termenele stipulate în contract, este întemeiată cererea de obligare a debitorului la plata de penalităţi de întârziere calculate de creditoare conform clauzei penale contractuale, în condiţiile în care în cauză nu a intervenit termenul de prescripţie de 3 ani care curge de la data ultimei rate.

Dies ist eine nur zu Testzwecken programmierte, private Webseite. Sämtliche Inhalte sind Blindtexte und rein fiktiv.